Kamiel De Champetter

Kamiel

2016, Einde van de meer dan geslaagde 69e Schellekesfeesten!
Tijdens de opruim vonden we in het magazijn iets dat ons de rest van het jaar zou bezighouden, het hoofd van een oude reus. Na enig rondvragen, kwamen we al snel te weten dat dit toebehoorde tot reus ‘Kamiel de Champetter’, een reus die door de straten van Het Schelleke floreerde tijdens de jaren ’80.

Kamiel Troubleyn, ook wel gekend als Kamiel de Champetter, was de eerste champetter tijdens de Schellekesfeesten en bekleedde deze functie maar liefst 25 jaar. Toen hij in 1986 besloot hiermee te stoppen, werd hij tijdens een bedanking op de kaai begroet door een reus naar zijn evenbeeld! Dit als eerbetoon voor de vele jaren dienst.

Helaas was deze reus een kort leven beschoren, want al vrij snel verdween hij uit het straatbeeld.
Na het horen van dit verhaal én na het doordringen dat we afkoersten op onze 70e editie besloten we snel actie te ondernemen. Want zeg nu zelf, wat is er nu beter dan met een nieuwe reus uit te pakken in een feestjaar?

Veel werk stond ons te wachten, want behalve het hoofd, dat zelfs ook niet in een goede staat verkeerde, was er niets meer over van deze reus. Contacten werden gelegd, afspraken gemaakt en nu, maanden later, kunnen we met veel trots de zevende reus van vzw Het Schelleke voorstellen!
Met de geboorte van deze nieuwe reus herdenken we in de eerste plaats Kamiel die 25 jaar deze functie bekleedde, maar deze reus is daarnaast ook het symbool geworden voor de vele champetters die hem zijn nagegaan.